Beyâtî İlâhi

Cemâlin Hüsn-i Hâlinden Kerem Kıl Yâ Resûlallah

Bestekârı: Udi Levent Kaya

Güftekârı: Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Cemâlin hüsn-i halinden kerem kıl yâ Resûlallah
Kemâlin vasf-ı kâlinden kerem kıl yâ Resûlallah

Temizle cümle a'zâmı kamu çirk-âb-ı kevneynden
Dilimde hubbunu artır kerem kıl ya Resûlallah

Fakîr Seyyid Rızâ'yı bir eli boş ümmetin sultân
Nazar kılma kusûruna kerem kıl yâ Resûlallah

çirk-âb: Çirkin(pis) su