Cemâlin Hüsn-i Hâlinden Kerem Kıl Yâ Resûlallah

Nutuk sahibi: Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi

Cemâlin hüsn-i halinden kerem kıl yâ Resûlallah
Kemâlin vasf-ı kâlinden kerem kıl yâ Resûlallah

Temizle cümle a'zâmı kamu çirk-âb-ı kevneynden
Dilimde hubbunu artır kerem kıl ya Resûlallah

Fakîr Seyyid Rızâ'yı bir eli boş ümmetin sultân
Nazar kılma kusûruna kerem kıl yâ Resûlallah

çirk-âb: Çirkin(pis) su

Bestekârı: Udi Levent Kaya
Kayıtlar

Güncellemeler - Talepler