Cemâlin Hüsn-i Hâlinden Kerem Kıl Yâ Resûlallah

Güftekârı: Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi

Bu sayfada Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi tarafından kaleme alınan Cemâlin Hüsn-i Hâlinden Kerem Kıl Yâ Resûlallah nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Cemâlin hüsn-i halinden kerem kıl yâ Resûlallah
Kemâlin vasf-ı kâlinden kerem kıl yâ Resûlallah

Temizle cümle a'zâmı kamu çirk-âb-ı kevneynden
Dilimde hubbunu artır kerem kıl ya Resûlallah

Fakîr Seyyid Rızâ'yı bir eli boş ümmetin sultân
Nazar kılma kusûruna kerem kıl yâ Resûlallah

çirk-âb: Çirkin(pis) su

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Beyâtî Udi Levent Kaya 3