Siyahî Mustafa Dede

Lefkoşa Mevlevihânesi Postnişini

PAYLAŞ: