6 Zilhicce 1430

23 Kasım 2009 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Sabâ
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Sabâ - - -
2.
Sabâ - Devr-i Hindî
Cümle Hüccac İle Giydik Yine İhram-ü Aba
Sabâ Devr-i Hindî ? Kuloğlu
3.
Bestenigâr - Nim Sofyan
Canan Elinin Güllerinin Bağı Göründü
Bestenigâr Nim Sofyan H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu Şemseddin-i Sivâsi Hz.
4.
Sabâ - Düyek
Söyle Selâmım Ey Sabâ Oldukça Ruhsârı Harem
Sabâ Düyek Zekai Dede Efendi ?
5.
Bestenigâr - Sofyan
Ah Çün Bildin Müminin Kalbinde Beytullah Var
Bestenigâr Sofyan M. İhsan Özer Seyyid Nesimi (k.s.)
6.
Uşşak
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Uşşak - - -
7.
Uşşak - Sofyan
Arayı Arayı Bulsam İzini
Uşşak Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
8.
Beyâtî - Sofyan
Urumdan Çıkdım Yürüdüm
Beyâtî Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
9.
Beyâtî - Sofyan
Aşk-ı Habibin Bizleri Yaksın
Beyâtî Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
10.
Hüseyni - Raks Aksağı
Bir Mahşerdir Kopup Gelen
Hüseyni Raks Aksağı Aslan Hepgür Mukaddes Çıtlak
11.
Hicâz
Ud Taksimi, Udi Levent Kaya
Hicâz - - -
12.
Hicâz - Sofyan
Medine - Medine Menzil-i Vahy-i Hüdâ'dır
Hicâz Sofyan Hayâli Ahmed Kuddûsi
13.
Hicâz - Sofyan-Düyek
Vardır Bizi Beytullah'a Erdir Bizi Aşkullaha
Hicâz Sofyan-Düyek Neyzen Hakan Alvan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
14.
Hicâz - Sofyan
Mail Oldum Bahçesinde Hurmaya
Hicâz Sofyan ? Derviş Yunus
15.
Hicâz - Sofyan
Gelin Gidelim Efendim Allah Yoluna
Hicâz Sofyan Hammamizâde İsmail Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
16.
Hicâz - Sofyan
Gönül Hayran Olupdur Aşk Elinden
Hicâz Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Güncellemeler - Talepler