Uşşak İlâhi

Dü Cihânın Mefhari

Bestekârı: Muallim İsmail Hakkı

Güftekârı: ?

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Dü Cihanın mefhari
Enbiyalar serveri
Aşkına ben müşteri
Koymuşam can ü seri

Bağ-ı sıdkın bülbülü
Çar-ı yarın bir gülü
Ol Ebu Bekri veli
Aşıkan ser defteri

Geldi Hazreti Ömer
Hem adalet buldu fer
Hazreti Osman güher
Oldu Kuran rehberi

Müminlerin evveli
Şah-ı merdandır Ali
Kıldı dini münceli
Yıktı bab-ı Hayberi

Bunların aşkıyla sen
Eyle gel mahv-i beden
Ol Hüseyn ile Hasen
Şehidan serdefteri