Dü Cihânın Mefhari

Güftekârı: ?

Bu sayfada Dü Cihânın Mefhari nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Dü Cihanın mefhari
Enbiyalar serveri
Aşkına ben müşteri
Koymuşam can ü seri

Bağ-ı sıdkın bülbülü
Çar-ı yarın bir gülü
Ol Ebu Bekri veli
Aşıkan ser defteri

Geldi Hazreti Ömer
Hem adalet buldu fer
Hazreti Osman güher
Oldu Kuran rehberi

Müminlerin evveli
Şah-ı merdandır Ali
Kıldı dini münceli
Yıktı bab-ı Hayberi

Bunların aşkıyla sen
Eyle gel mahv-i beden
Ol Hüseyn ile Hasen
Şehidan serdefteri

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Uşşak Muallim İsmail Hakkı 18