23 Muharrem 1438

24 Ekim 2016 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Şehnaz Buselik
Ney Taksimi, Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Şehnaz Buselik - - -
2.
Şehnaz Buselik - Devr-i Hindî
Âb-ı Rûyu Hürmetine Yaratılmışken Cihan
Şehnaz Buselik Devr-i Hindî Neyzen İ. Sâfa Botsalı Mustafa Zekâî El-halvetî Hz.
3.
Hüseyni - Evsat
Bu Matemde Olan Derdile Uşşâka Deva Olmaz
Hüseyni Evsat ? Fasih Dede Hz.
4.
Hüseyni - Devr-i Hindî
Ey Serîr-i İbtilâya Şah-ı Bî-efser Hüseyn
Hüseyni Devr-i Hindî Udi Levent Kaya Tahir Olgun (Tahir-ül Mevlevî)
5.
Uşşak - Curcuna
Habib-i Kibriya Ağlar Bugün Eyyâmı Mâtemdir
Uşşak Curcuna Neyzen Hakan Alvan Alvarlı Efe Hz.
6.
Hüseyni - Yürüksemai
Yanmaktan Usanmazam Mevlam
Hüseyni Yürüksemai ? Hz. Pir Abdülehad Nurî Hz.
7.
Uşşak - Düyek
Âbidan-ı Mustafa'yız Biz Hüseyni'lerdeniz
Uşşak Düyek Hüseyin Sebilci Hilmi Dede (bektaşi)
8.
Uşşak - Evsat
Bu Matemde Olan Derdile Uşşâka Deva Olmaz
Uşşak Evsat Enes Ergür Fasih Dede Hz.
9.
Hüseyni - Düyek
Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ
Hüseyni Düyek Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Kâzım Paşa
10.
Nevâ - Düyek
Ol Hasan-ül Müctebâ Dürr-i Yektâ İnci'dir
Nevâ Düyek Gökhan Yücel Hasan Sevil
11.
Uşşak - Sofyan
Elestübi Rabbiküm Hitab Olunduk
Uşşak Sofyan Hafız Nezih Tolan Hafız Nezih Tolan
12.
Uşşak - Sofyan
Vâsıl-ı Feyzi Hüdâyız Halveti Uşşakiyiz
Uşşak Sofyan Hüseyin Sebilci Hüsâmi Hz.
13.
Uşşak - Sofyan
Dü Cihânın Mefhari
Uşşak Sofyan Muallim İsmail Hakkı İsa Mahvî Efendi
14.
Uşşak
Ney Taksimi, Neyzen Abdülkadir Çolakoğlu
Uşşak - - -

Güncellemeler - Talepler