28 Muharrem 1440

8 Ekim 2018 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Uşşak
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Uşşak - - -
2.
Uşşak - Ağırdüyek
Ey Şehid-i Pak-i Dil
Uşşak Ağırdüyek Neyzen Hakan Alvan Osman Hulüsi Darendevi Hz.
3.
Uşşak - Curcuna
Habib-i Kibriya Ağlar Bugün Eyyâmı Mâtemdir
Uşşak Curcuna Neyzen Hakan Alvan Alvarlı Efe Hz.
4.
Dügâhmâye - Sofyan
Ey Be Zâlim Noldu Ahmed Nesline
Dügâhmâye Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
5.
Uşşak - Evsat
Bu Matemde Olan Derdile Uşşâka Deva Olmaz
Uşşak Evsat Enes Ergür Fasih Dede Hz.
6.
Uşşak - Düyek
Âbidan-ı Mustafa'yız Biz Hüseyni'lerdeniz
Uşşak Düyek Hüseyin Sebilci Hilmi Dede (bektaşi)
7.
Uşşak - Düyek
Ezelden Aşıkam Ben Muhammed Mustafa'ya
Uşşak Düyek Samih Rifat Bey ?
8.
Hüseyni - Düyek
Cam-ı Muhabbet İçdik Hüseyni'yiz Hüseyni
Hüseyni Düyek Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
9.
Uşşak - Sofyan
Elestübi Rabbiküm Hitab Olunduk
Uşşak Sofyan Hafız Nezih Tolan Hafız Nezih Tolan
10.
Uşşak - Sofyan
Vâsıl-ı Feyzi Hüdâyız Halveti Uşşakiyiz
Uşşak Sofyan Hüseyin Sebilci Hüsâmi Hz.
11.
Uşşak - Sofyan
Dü Cihânın Mefhari
Uşşak Sofyan Muallim İsmail Hakkı İsa Mahvî Efendi

Güncellemeler - Talepler