29 Zilhicce 1444

17 Temmuz 2023 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Uşşak
Ney Taksimi, ?
Uşşak - - -
2.
Uşşak - Devr-i Hindî
Tecelli Şevk-i Didârın
Uşşak Devr-i Hindî Üsküdarlı Ahs Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
3.
Uşşak - Düyek
Âbidan-ı Mustafa'yız Biz Hüseyni'lerdeniz
Uşşak Düyek Hüseyin Sebilci Hilmi Dede (bektaşi)
4.
Uşşak - Sofyan
Selamlaşma Allahümme Salli Alel Mustafa
Uşşak Sofyan Ahmet Hatipoğlu ?
5.
Uşşak - Nim Sofyan
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah
Uşşak Nim Sofyan Muhammed Sıddık Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
6.
Uşşak - Sofyan
Didemiz Giryân Sinemiz Sûzan
Uşşak Sofyan ? Şeyh Abdulrahman Sâmi Saruhani Uşşakî Halveti
7.
Hüseyni - Sofyan
Severim Seni Ben Candan İçeru
Hüseyni Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
8.
Uşşak - Sofyan
Göster Cemalin Şemini
Uşşak Sofyan İbrahim Ağa Şemseddin-i Sivâsi Hz.
9.
Uşşak
Keman Taksimi, Kemani Seyithan Güzel
Uşşak - - -
10.
Uşşak - Sofyan
Durmaz Lisanım Der Allah Allah
Uşşak Sofyan ? Ahmed Kuddûsi
11.
Uşşak - Sofyan
Dü Cihânın Mefhari
Uşşak Sofyan Muallim İsmail Hakkı İsa Mahvî Efendi

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı