3 Zilka'de 1444

22 Mayıs 2023 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Beyâtî
Klarnet Taksimi, Bekir Dedeoğlu
Beyâtî - - -
2.
Beyâtî - Sofyan
Çün Doğup Tutdu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
Beyâtî Sofyan ? Ömer Ruşeni Hz.
3.
Beyâtî - Sofyan
Şeyenlillah Ya Muhyeddin
Beyâtî Sofyan ? ?
4.
Uşşak - Sofyan
Abdülkâdir El-geylâni Züt'tasrifi Fil'ekvâni
Uşşak Sofyan ? ?
5.
Uşşak - Sofyan
Bu Akl Ü Fikr İle
Uşşak Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
6.
Karcığar - Ağırdüyek
Düştüm Aşkın Seline
Karcığar Ağırdüyek Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
7.
Uşşak - Sofyan
Dü Cihânın Mefhari
Uşşak Sofyan Muallim İsmail Hakkı İsa Mahvî Efendi
8.
Uşşak - Sofyan
Durmaz Lisanım Der Allah Allah
Uşşak Sofyan ? Ahmed Kuddûsi
9.
Hüseyni - Sofyan
Derman Arardım Derdime
Hüseyni Sofyan ? Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
10.
Hüseyni - Sofyan
Tevhid Etsin Dilimiz
Hüseyni Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
11.
Hüseyni - Sofyan
Hakkı Seven Aşıkların Eğlencesi Tevhid Olur
Hüseyni Sofyan ? Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
12.
Hüseyni - Sofyan
Çün Sana Gönlüm Mübtela Düştü
Hüseyni Sofyan Hafız Post Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
13.
Hüseyni
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Hüseyni - - -

Güncellemeler - Talepler