16 Muharrem 1430

12 Ocak 2009 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Dügâh
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Dügâh - - -
2.
Dügâh - Evsat
Aşık Olan Ciğerin Ateşe Dağlar
Dügâh Evsat Balâheng Nûri Bey Hakkı Efendi
3.
Sabâ - Sofyan
Ehl-i Velâ Ezelden Kail Olup Belâya
Sabâ Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Ömer Ruşeni Hz.
4.
Sabâ - Sofyan
Bihamdillâh Ki İslâmım Delilim Mustafâ Geldi
Sabâ Sofyan ? Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
5.
Uşşak
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Uşşak - - -
6.
Uşşak - Curcuna
Habib-i Kibriya Ağlar Bugün Eyyâmı Mâtemdir
Uşşak Curcuna Neyzen Hakan Alvan Alvarlı Efe Hz.
7.
Uşşak - Düyek
Âbidan-ı Mustafa'yız Biz Hüseyni'lerdeniz
Uşşak Düyek Hüseyin Sebilci Hilmi Dede (bektaşi)
8.
Dügâhmâye - Sofyan
Ey Be Zâlim Noldu Ahmed Nesline
Dügâhmâye Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
9.
Hüseyni - Nim Sofyan
Ey Şehid-i Kerbelâ'ya Ağlayan
Hüseyni Nim Sofyan Aslan Hepgür Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
10.
Uşşak - Sofyan
Elestübi Rabbiküm Hitab Olunduk
Uşşak Sofyan Hafız Nezih Tolan Hafız Nezih Tolan
11.
Uşşak - Sofyan
Didemiz Giryân Sinemiz Sûzan
Uşşak Sofyan ? Şeyh Abdulrahman Sâmi Saruhani Uşşakî Halveti
12.
Uşşak - Sofyan
Dü Cihânın Mefhari
Uşşak Sofyan Muallim İsmail Hakkı İsa Mahvî Efendi
13.
Uşşak
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Uşşak - - -

Güncellemeler - Talepler