26 Muharrem 1431

11 Ocak 2010 Meşki

11 Ocak 2010 Meşki. Bu meşkteki eserlerin detaylarını görüntülemek veya dinlemek için ilgili eseri listeden seçebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Makamı Usûlü Bestekârı Güftekârı
1.
Hüseyni - Evsat
Mahzen-i Esrar-ı Şah-ı Mürtezasın Ya Hüseyn
Bestekârı: Hacı Arif Bey
Güftekârı: Kâhyazâde Arif Efendi
Hüseyni Evsat Hacı Arif Bey Kâhyazâde Arif Efendi
2.
Hüseyni - Evsat
Bu Matemde Olan Derdile Uşşâka Deva Olmaz
Bestekârı: ?
Güftekârı: Fasih Dede Hz.
Hüseyni Evsat ? Fasih Dede Hz.
3.
Hüseyni - Evsat
Ben Mevali Meşrebim Her Demde Direm Ya Hüseyn
Bestekârı: Murat Şâhin
Güftekârı: Dimışki Hz.
Hüseyni Evsat Murat Şâhin Dimışki Hz.
4.
Hüseyni - Düyek
Cam-ı Muhabbet İçdik Hüseyni'yiz Hüseyni
Bestekârı: Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Güftekârı: Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Hüseyni Düyek Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
5.
Hüseyni - Sofyan
Cân Ü Dilden Hak'dan İste
Bestekârı: ?
Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
Hüseyni Sofyan ? Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
6.
Hüseyni
Ney Taksimi, ?
Hüseyni - ? ?
7.
Hüseyni - Düyek
Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ
Bestekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
Güftekârı: Kâzım Paşa
Hüseyni Düyek Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Kâzım Paşa
8.
Hüseyni - Nim Sofyan
Ey Şehid-i Kerbelâ'ya Ağlayan
Bestekârı: Aslan Hepgür
Güftekârı: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hüseyni Nim Sofyan Aslan Hepgür Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
9.
Uşşak - Curcuna
Habib-i Kibriya Ağlar Bugün Eyyâmı Mâtemdir
Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan
Güftekârı: Alvarlı Efe Hz.
Uşşak Curcuna Neyzen M. Hakan Alvan Alvarlı Efe Hz.
10.
Uşşak - Düyek
Âbidan-ı Mustafa'yız Biz Hüseyni'lerdeniz
Bestekârı: Hüseyin Sebilci
Güftekârı: Hilmi Dede (bektaşi)
Uşşak Düyek Hüseyin Sebilci Hilmi Dede (bektaşi)
11.
Uşşak - Sofyan
Elestübi Rabbiküm Hitab Olunduk
Bestekârı: Hafız Nezih Tolon
Güftekârı: Hafız Nezih Tolon
Uşşak Sofyan Hafız Nezih Tolon Hafız Nezih Tolon
12.
Uşşak - Sofyan
Dü Cihânın Mefhari
Bestekârı: Muallim İsmail Hakkı
Güftekârı: ?
Uşşak Sofyan Muallim İsmail Hakkı ?
13.
Uşşak
Ney Taksimi, ?
Uşşak - ? ?