26 Muharrem 1431

11 Ocak 2010 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hüseyni - Evsat
Mahzen-i Esrar-ı Şah-ı Mürtezasın Ya Hüseyn
Hüseyni Evsat Hacı Arif Bey Kâhyazâde Arif Efendi
2.
Hüseyni - Evsat
Bu Matemde Olan Derdile Uşşâka Deva Olmaz
Hüseyni Evsat ? Fasih Dede Hz.
3.
Hüseyni - Evsat
Ben Mevali Meşrebim Her Demde Direm Ya Hüseyn
Hüseyni Evsat Murat Şâhin Dimışki Hz.
4.
Hüseyni - Düyek
Cam-ı Muhabbet İçdik Hüseyni'yiz Hüseyni
Hüseyni Düyek Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
5.
Hüseyni - Sofyan
Cân Ü Dilden Hak'dan İste
Hüseyni Sofyan ? Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
6.
Hüseyni
Ney Taksimi, ?
Hüseyni - - -
7.
Hüseyni - Düyek
Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ
Hüseyni Düyek Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Kâzım Paşa
8.
Hüseyni - Nim Sofyan
Ey Şehid-i Kerbelâ'ya Ağlayan
Hüseyni Nim Sofyan Aslan Hepgür Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
9.
Uşşak - Curcuna
Habib-i Kibriya Ağlar Bugün Eyyâmı Mâtemdir
Uşşak Curcuna Neyzen Hakan Alvan Alvarlı Efe Hz.
10.
Uşşak - Düyek
Âbidan-ı Mustafa'yız Biz Hüseyni'lerdeniz
Uşşak Düyek Hüseyin Sebilci Hilmi Dede (bektaşi)
11.
Uşşak - Sofyan
Elestübi Rabbiküm Hitab Olunduk
Uşşak Sofyan Hafız Nezih Tolan Hafız Nezih Tolan
12.
Uşşak - Sofyan
Dü Cihânın Mefhari
Uşşak Sofyan Muallim İsmail Hakkı İsa Mahvî Efendi
13.
Uşşak
Ney Taksimi, ?
Uşşak - - -

Güncellemeler - Talepler