Uşşak İlâhi, Ağırdüyek

Uşşak Tevhid

Bestekârı: ?

Nutuk sahibi: ?

Bu besteye ait nota kaydı bulunmamaktadır.

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

La ilahe illallah Allah Allah Allah

Medet yâ Nuhyeddin Abdülkadir, Bâz-ül Eşheb medet, medet
Medet yâ Seyyid Ahmed yâ Rifâi, Ebûl Alemeyn medet, medet
Medet yâ Seyyid Ahmed yâ Bedevi, Ebun Nesebeyn medet, medet
Medet yâ İbrahim yâ Düssûkî, Ebûl Ayneyn medet, medet
Medet yâ Nûreddin yâ Cerrahî, Ebûl Füyuzâd medet, medet

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı