21 Recep 1438

17 Nisan 2017 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hüzzam
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hüzzam - - -
2.
Hüzzam - Evsat
Ey Nübüvvet Tahtının Şâhı
Hüzzam Evsat Zekai Dede Efendi Şeyh Zekâi Efendi
3.
Segâh - Devr-i Hindî
Zatını Davet Buyurdu Bu Gece Rabbül Muin
Segâh Devr-i Hindî Rakım Elkutlu ?
4.
Hüzzam - Ağırdüyek
Bir Gece Muhammed'e Çalabdan Geldi Burak
Hüzzam Ağırdüyek Sami Savni Özer Yunus Emre Hazretleri (k.s)
5.
Hüseyni
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Hüseyni - - -
6.
Hüseyni - Ağırdüyek
Er Odur Ki Hakk'a Erdi Şah Hüsameddin Merdi
Hüseyni Ağırdüyek ? Mustafa Batuhan (Medhi)
7.
Hüseyni - Müsemmen
Cemi-i Enbiyalardan Muhammed Cümlenin Şahı
Hüseyni Müsemmen ? Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
8.
Uşşak - Sofyan
Sadr-ı Cemi' Mürselîn
Uşşak Sofyan Aslan Hepgür Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
9.
Uşşak - Sofyan
Yüzün Nûr-i Hüdâ'dır Yâ Muhammed
Uşşak Sofyan ? Seyyid Nesimi (k.s.)
10.
Hicâz
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Hicâz - - -
11.
Hicâz - Devr-i Hindî
Matla-i Nur-i İlahi'dir Yüzün Ya Mustafa
Hicâz Devr-i Hindî Hüseyin Sebilci Hakkı (k.s.)
12.
Hicâz - Düyek
Ol Cihanın Fahrinin Sırrına Kurban Olayım
Hicâz Düyek Neyzen Hakan Alvan Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
13.
Hicâz - Sofyan
Mirâc'a Çıkınca Ahmed-i Muhtâr
Hicâz Sofyan Enes Ergür İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
14.
Hicâz - Sofyan
Müştakı Cemalinem Muhammedül Arabi
Hicâz Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
15.
Hicâz - Sofyan
Gelin Gidelim Efendim Allah Yoluna
Hicâz Sofyan Hammamizâde İsmail Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
16.
Hicâz - Sofyan
Ömrün Bitirmiş Virane Miyem - Allah Hu Allah
Hicâz Sofyan Abdullah El-ferec Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Güncellemeler - Talepler