7 Rebî'ul-âhir 1431

22 Mart 2010 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hüseyni - Evsat
Ravzana Çün Yüz Süren Bulur Aman
Hüseyni Evsat Lâtif Ağa Himmetzâde Abdullah Hz.
2.
Beyâtî - Sofyan
Urumdan Çıkdım Yürüdüm
Beyâtî Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
3.
Hüseyni - Düyek
Meded Ya Gavs-ül A'zam
Hüseyni Düyek Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
4.
Uşşak - Sofyan
Abdülkâdir El-geylâni Züt'tasrifi Fil'ekvâni
Uşşak Sofyan ? ?
5.
Hüseyni - Raks Aksağı
Bir Mahşerdir Kopup Gelen
Hüseyni Raks Aksağı Aslan Hepgür Mukaddes Çıtlak
6.
Hüseyni - Nim Sofyan
Bir Dertliyim Derdim Vardır Aman
Hüseyni Nim Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
7.
Hicâz - Sofyan
Medine - Medine Menzil-i Vahy-i Hüdâ'dır
Hicâz Sofyan Hayâli Ahmed Kuddûsi
8.
Hicâz - Sofyan-Düyek
Vardır Bizi Beytullah'a Erdir Bizi Aşkullaha
Hicâz Sofyan-Düyek Neyzen Hakan Alvan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
9.
Hicâz - Sofyan
Mail Oldum Bahçesinde Hurmaya
Hicâz Sofyan ? Derviş Yunus
10.
Hicâz - Sofyan
Gönül Hayran Olupdur Aşk Elinden
Hicâz Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Hicâz - Sofyan
Ömrün Bitirmiş Virane Miyem - Allah Hu Allah
Hicâz Sofyan Abdullah El-ferec Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Güncellemeler - Talepler