12 Muharrem 1439

2 Ekim 2017 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hüseyni
Ney Taksimi, ?
Hüseyni - - -
2.
Hüseyni - Evsat
Bu Matemde Olan Derdile Uşşâka Deva Olmaz
Hüseyni Evsat ? Fasih Dede Hz.
3.
Uşşak - Curcuna
Habib-i Kibriya Ağlar Bugün Eyyâmı Mâtemdir
Uşşak Curcuna Neyzen Hakan Alvan Alvarlı Efe Hz.
4.
Hüseyni - Düyek
Cam-ı Muhabbet İçdik Hüseyni'yiz Hüseyni
Hüseyni Düyek Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
5.
Hüseyni - Düyek
Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ
Hüseyni Düyek Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Kâzım Paşa
6.
Uşşak - Düyek
Âbidan-ı Mustafa'yız Biz Hüseyni'lerdeniz
Uşşak Düyek Hüseyin Sebilci Hilmi Dede (bektaşi)
7.
Uşşak - Sofyan
Elestübi Rabbiküm Hitab Olunduk
Uşşak Sofyan Hafız Nezih Tolan Hafız Nezih Tolan
8.
Hicâz - Devr-i Hindî
Kurretü'l Ayni Habib-i Kibriyâ'sın Yâ Hüseyn
Hicâz Devr-i Hindî Eyyûbi Ali Rıza Bey Kâhyazâde Arif Efendi
9.
Hicâz - Düyek
Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ
Hicâz Düyek Rıf'at Bey Kâzım Paşa
10.
Hicâz - Sofyan
Geçeriz Dünyada Can-ü Cânandan
Hicâz Sofyan Neyzen Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
11.
Hicâz - Sofyan
Mirâc'a Çıkınca Ahmed-i Muhtâr
Hicâz Sofyan Enes Ergür İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
12.
Hicâz - Sofyan
Biz Cerrahi Canlarıyız Can Veririz Hayder'e
Hicâz Sofyan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz. Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

Güncellemeler - Talepler