Uşşak İlâhi

Bir İsmi Mustafa Bir İsmi Ahmed

Bestekârı: ?

Güftekârı: Derviş Musa Dede

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Bir ismi Mustafâ bir ismi Ahmed
Allahümme salli 'alâ Muhammed
Rûz-i mahşerde bize ede meded
Allahümme salli 'alâ Muhammed

Nûru anın kalbini pür-nûr eder
Zikri gönül milkini ma'mûr eder
Çok salavât âdemi mesrûr eder
Allahümme salli 'alâ Muhammed

Nâil olam dersen eğer devlete
Eyle ibâdet Cenâb-ı Hazret'e
Ver salavât rûh-i pâk-i emcede
Allahümme salli alâ Muhammed

Vird edinüp anı müdâm söyleyen
Yoksul olup baylığını dileyen
Gınâ bulur çok salavât eyleyen
Allahümme salli alâ Muhammed

Dervîş Mûsâ hâlis eyle niyyetin
Emrine imtisâl eyle Hazret'in
İşte budur doğru yolu cennetin
Allahümme salli alâ Muhammed

Defter-i Uşşak - https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/11/bir-ismi-mustafa-bir-ismi-ahmed.html