3 Cemâzil-âhir 1444

26 Aralık 2022 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Sabâ
Klarnet Taksimi, Bekir Dedeoğlu
Sabâ - - -
2.
Sabâ - Sofyan
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah
Sabâ Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
3.
Sabâ - Ağırdüyek
Olmayıcak Senden Atâ
Sabâ Ağırdüyek Hammamizâde İsmail Dede Efendi Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
4.
Sabâ - Düyek
Meded Kıl Derdime Dermanım Allah
Sabâ Düyek Ahmed Şevkî El-cerrahi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
5.
Sabâ - Düyek
Söyle Selâmım Ey Sabâ Oldukça Ruhsârı Harem
Sabâ Düyek Zekai Dede Efendi ?
6.
Sabâ - Sofyan
Ey Mihr-i Lâ-yezâl'in Mehtâb-ı Müsteniri
Sabâ Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi Hüseyin Sîret Efendi
7.
Sabâ - Raks Aksağı
Her Cürmüme Ya Rabbena
Sabâ Raks Aksağı ? Seyyid Nizamoğlu Seyfullah Hz.
8.
Sabâ - Sofyan
Gelin Ey Aşıklar Gelin
Sabâ Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
9.
Beyâtî
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Beyâtî - - -
10.
Beyâtî - Düyek
Ehl-i Zikrin Zikrine Bürhan Olur Vakti Seher
Beyâtî Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
11.
Beyâtî - Düyek
İlham İle Dün Gece
Beyâtî Düyek Ahmet Muhtar Gölge Yunus Emre Hazretleri (k.s)
12.
Beyâtî - Düyek
Cemâl-i Hüsn-i Hâlinden Kerem Kıl Ya Resûlallah
Beyâtî Düyek Said Paşa İmamı Hasan Rızâ Efendi Udi Levent Kaya
13.
Beyâtî - Düyek
Kapısı Yok Açam Bakam
Beyâtî Düyek ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
14.
Beyâtî - Sofyan
Mecnuna Sordular Leyla Nice Oldu
Beyâtî Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
15.
Beyâtî - Sofyan
Dertliler Dermanı Aşıklar Burhan Veliler Sultanı Nureddin Cerrahi
Beyâtî Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
16.
Uşşak - Sofyan
Göster Cemalin Şemini
Uşşak Sofyan İbrahim Ağa Şemseddin-i Sivâsi Hz.

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı