27 Rebî'ul-evvel 1438

26 Aralık 2016 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Uşşak
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Uşşak - - -
2.
Uşşak - Evsat
Bu Can Teşine Visali Hazretine
Uşşak Evsat Ali Şirüganî Dede Recai Efendi
3.
Uşşak - Düyek
Çün Doğup Tutdu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
Uşşak Düyek ? Ömer Ruşeni Hz.
4.
Uşşak - Düyek
Arz-ı Tazim Eylemez Mi Alem-i İmkan Sana
Uşşak Düyek Enes Ergür Muallim Nâci Bey
5.
Uşşak - Düyek
Şâmü Seher Zikreylerem
Uşşak Düyek Şeyh Mes'ud Efendi Hz. Sâfi
6.
Uşşak - Sofyan
Selamlaşma Allahümme Salli Alel Mustafa
Uşşak Sofyan Ahmet Hatipoğlu ?
7.
Uşşak - Sofyan
Vasıl Olmaz Kimse Hakk'a Cümleden Dûr Olmadan
Uşşak Sofyan Hüseyin Sebilci Şemseddin-i Sivâsi Hz.
8.
Uşşak - Sofyan
Yüzün Nûr-i Hüdâ'dır Yâ Muhammed
Uşşak Sofyan ? Seyyid Nesimi (k.s.)
9.
Uşşak - Sofyan
Annelerimize Uşşak Niyaz'ımız
Uşşak Sofyan Neyzen Hakan Alvan Dr. Türkan Alvan
10.
Hüseyni - Sofyan
Ey Nebiyy-i Ahir Zaman
Hüseyni Sofyan Hacı Hafız Zeki Altun Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
11.
Gerdâniye - Sofyan
Mülk-i Beka'dan Gelmişem Fani Cihanı Neylerem
Gerdâniye Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
12.
Hüseyni - Sofyan
Çün Sana Gönlüm Mübtela Düştü
Hüseyni Sofyan Hafız Post Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
13.
Hüseyni - Sofyan
Tevhid Etsin Dilimiz
Hüseyni Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
14.
Hüseyni
Rebab Taksimi, Tanbûri Enes Üstün
Hüseyni - - -

Güncellemeler - Talepler