Uşşak İlâhi

Habib-i Kibriya Ağlar Bugün Eyyâmı Mâtemdir

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: Alvarlı Efe Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Habib-i Kibriya Ağlar Bugün Eyyâmı Mâtemdir
Aliyyü'l-Murtezâ ağlar(bugün eyyâm-ı) mâtemdir

Semavat ü zemin ağlar bugün alem kara bağlar
Bugün hayru'n-nisa ağlar(bugün eyyâm-ı) mâtemdir

O şâhın derdine yandı bu âlem kâna boyandı
Bugün âh arşa dayandı(bugün eyyâm-ı) mâtemdir

Hüseyn evlâd-ı Zehrâ'dır mukarreb ind-i Mevlâ'dır
Çün ol kadr-i muallâdır(bugün eyyâm-ı) mâtemdir

Bu hikmet-hânede sultân olunca kân ile elvân
Bugün ağlar zevi'l-iman(bugün eyyâm-ı) mâtemdir

Hudâ'nın Lutfî ihsanı olur dostları kurbânı
Yere dökülür al kanı(bugün eyyâm-ı) mâtemdir