Habib-i Kibriya Ağlar Bugün Eyyâmı Mâtemdir

Güftekârı: Alvarlı Efe Hz.

Bu sayfada Alvarlı Efe Hz. tarafından kaleme alınan Habib-i Kibriya Ağlar Bugün Eyyâmı Mâtemdir nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Habib-i Kibriya Ağlar Bugün Eyyâmı Mâtemdir
Aliyyü'l-Murtezâ ağlar(bugün eyyâm-ı) mâtemdir

Semavat ü zemin ağlar bugün alem kara bağlar
Bugün hayru'n-nisa ağlar(bugün eyyâm-ı) mâtemdir

O şâhın derdine yandı bu âlem kâna boyandı
Bugün âh arşa dayandı(bugün eyyâm-ı) mâtemdir

Hüseyn evlâd-ı Zehrâ'dır mukarreb ind-i Mevlâ'dır
Çün ol kadr-i muallâdır(bugün eyyâm-ı) mâtemdir

Bu hikmet-hânede sultân olunca kân ile elvân
Bugün ağlar zevi'l-iman(bugün eyyâm-ı) mâtemdir

Hudâ'nın Lutfî ihsanı olur dostları kurbânı
Yere dökülür al kanı(bugün eyyâm-ı) mâtemdir

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Uşşak Neyzen M. Hakan Alvan 9