17 Muharrem 1441

16 Eylül 2019 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Muhayyer Kürdi
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Muhayyer Kürdi - - -
2.
Muhayyer Kürdi - Ağırdüyek
Ey Şehid-i Pak-i Dil
Muhayyer Kürdi Ağırdüyek Neyzen Hakan Alvan Osman Hulüsi Darendevi Hz.
3.
Uşşak - Curcuna
Habib-i Kibriya Ağlar Bugün Eyyâmı Mâtemdir
Uşşak Curcuna Neyzen Hakan Alvan Alvarlı Efe Hz.
4.
Uşşak - Düyek
Âbidan-ı Mustafa'yız Biz Hüseyni'lerdeniz
Uşşak Düyek Hüseyin Sebilci Hilmi Dede (bektaşi)
5.
Uşşak - Evsat
Bu Matemde Olan Derdile Uşşâka Deva Olmaz
Uşşak Evsat Enes Ergür Fasih Dede Hz.
6.
Beyâtî - Yürüksemai
Bülbül Ki Âşiyân-ı Fenâyı Koyup Gider
Beyâtî Yürüksemai Cinuçen Tanrıkorur Hafız Emin Işık Efendi
7.
Uşşak - Sofyan
Elestübi Rabbiküm Hitab Olunduk
Uşşak Sofyan Hafız Nezih Tolan Hafız Nezih Tolan
8.
Hüzzam
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Hüzzam - - -
9.
Hüzzam - Yürüksemai
Zâlimler El Vurup Hep Şemşiri Can Rübâya
Hüzzam Yürüksemai Hüseyin Sebilci Kâzım Paşa
10.
Hüzzam - Düyek
Kurretü'l Ayni Habib-i Kibriyâ'sın Yâ Hüseyn
Hüzzam Düyek Hacı Arif Bey Kâhyazâde Arif Efendi
11.
Hüzzam - Düyek
Gözüm Ki Kane Boyandı
Hüzzam Düyek ? Saffet
12.
Hüzzam - Nim Sofyan
Derdin Ne Be Hey Âşık
Hüzzam Nim Sofyan Şeyh Sinan Efendi Şemseddin-i Sivâsi Hz.
13.
Hüzzam - Sofyan
Meded Allah
Hüzzam Sofyan Sami Savni Özer Elmalılı Ümmî Sinan Hz.

Güncellemeler - Talepler