Uşşak İlâhi

Selamlaşma Allahümme Salli Alel Mustafa

Bestekârı: Ahmet Hatipoğlu

Güftekârı: ?

Bu sayfada Selamlaşma Allahümme Salli Alel Mustafa güftesinin, Uşşak makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Hû Allahümme salli alel Mustafa
Hû Nebiyyer Risâle ve bahrü safâ
Hû çirâğ-ı mescîdü mihrâb u minber
Hû Ebû Bekir Ömer Osman ya Hayder Hak