Selamlaşma Allahümme Salli Alel Mustafa

Güftekârı: ?

Bu sayfada Selamlaşma Allahümme Salli Alel Mustafa nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Hû Allahümme salli alel Mustafa
Hû Nebiyyer Risâle ve bahrü safâ
Hû çirâğ-ı mescîdü mihrâb u minber
Hû Ebû Bekir Ömer Osman ya Hayder Hak

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Uşşak Ahmet Hatipoğlu 7