20 Zilka'de 1440

22 Temmuz 2019 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hüseyni - Nim Sofyan
Safhâ-yı Sadrında
Hüseyni Nim Sofyan Cihangirli Ahmed Efendi Hz. Pir Cemâleddin-i Halveti
2.
Uşşak - Sofyan
Arayı Arayı Bulsam İzini
Uşşak Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
3.
Beyâtî - Sofyan
Urumdan Çıkdım Yürüdüm
Beyâtî Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
4.
Hicâz
Ney Taksimi, Hafız Neyzen H. Osman Paçaoğlu
Hicâz - - -
5.
Hicâz - Sofyan
Medine - Medine Menzil-i Vahy-i Hüdâ'dır
Hicâz Sofyan Hayâli Ahmed Kuddûsi
6.
Hicâz - Sofyan-Düyek
Vardır Bizi Beytullah'a Erdir Bizi Aşkullaha
Hicâz Sofyan-Düyek Neyzen Hakan Alvan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
7.
Hicâz - Sofyan
Mail Oldum Bahçesinde Hurmaya
Hicâz Sofyan ? Derviş Yunus
8.
Hicâz - Sofyan
Gelin Gidelim Efendim Allah Yoluna
Hicâz Sofyan Hammamizâde İsmail Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
9.
Hicâz - Sofyan
Gönül Hayran Olupdur Aşk Elinden
Hicâz Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
10.
Hicâz - Sofyan
Ömrün Bitirmiş Virane Miyem - Allah Hu Allah
Hicâz Sofyan Abdullah El-ferec Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
11.
Hicâz
Klarnet Taksimi, Bekir Dedeoğlu
Hicâz - - -

Güncellemeler - Talepler