4 Şevvâl 1428

15 Ekim 2007 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hüseyni
Ney Taksimi, ?
Hüseyni - - -
2.
Hüseyni - Nimevsat
Hakdan Özge Nesne Yokdur Gayrıdan Ümmidi Kes
Hüseyni Nimevsat Hafız Post Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
3.
Hüseyni - Nimevsat
İdelim Cevlan Kılalım Seyran
Hüseyni Nimevsat Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
4.
Hüseyni - Sofyan
Açıldı Çün Bezm-i Elest
Hüseyni Sofyan ? Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
5.
Uşşak - Sofyan
Bayram Edelim - Şarab-ı Aşkını Nuş Ettir Ya Rab
Uşşak Sofyan Neyzen Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
6.
Nevâ - Düyek
Noldu Bu Gönlüm
Nevâ Düyek ? Hacı Bayrâm-ı Velî
7.
Hüseyni - Sofyan
Can Bula Cananını Bayram O Bayram Ola
Hüseyni Sofyan ? Alvarlı Efe Hz.
8.
Hüseyni - Sofyan
Çün Sana Gönlüm Mübtela Düştü
Hüseyni Sofyan Hafız Post Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
9.
Hüseyni - Sofyan
Tedbîrini Terk Eyle Takdîr Hüdâ'nındır
Hüseyni Sofyan ? Şeyh Galip (mehmed Esad Dede Efendi K.s.)
10.
Hüseyni - Sofyan
Ey Nebiyy-i Ahir Zaman
Hüseyni Sofyan Hacı Hafız Zeki Altun Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
11.
Hüseyni - Sofyan
Derman Arardım Derdime
Hüseyni Sofyan ? Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
12.
Hüseyni - Sofyan
Hakkı Seven Aşıkların Eğlencesi Tevhid Olur
Hüseyni Sofyan ? Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
13.
Hüseyni - Sofyan
Tevhid Etsin Dilimiz
Hüseyni Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
14.
Hüseyni
Ney Taksimi, ?
Hüseyni - - -

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı