Uşşak İlâhi

Can-ü Dilden Aşıkam

Bestekârı: Hacı Hafız Zeki Altun

Güftekârı: Şem'i Mevlevi

Bu sayfada Can-ü Dilden Aşıkam güftesinin, Uşşak makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Can-ü dilden aşıkam billahi Beytullah'a ben
Gör beni daim münacat eylerim Allah'a ben
Senki mihnetle heba ettin cevahi ömrünü
Başladım şimden gerû nâti Resulûllah'a ben

Hazreti Azrail'i bân vermeğe fahreylerim
Yüz sürünce Ravza-i pâki Habibullah'a ben
Gözlerim kan ağlasan hiç surmasun leylü nahar
Ta varınca Kabe-i Bünyad Habibullah'a ben