Can-ü Dilden Aşıkam

Güftekârı: Şem'i Mevlevi

Bu sayfada Şem'i Mevlevi tarafından kaleme alınan Can-ü Dilden Aşıkam nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Can-ü dilden aşıkam billahi Beytullah'a ben
Gör beni daim münacat eylerim Allah'a ben
Senki mihnetle heba ettin cevahi ömrünü
Başladım şimden gerû nâti Resulûllah'a ben

Hazreti Azrail'i bân vermeğe fahreylerim
Yüz sürünce Ravza-i pâki Habibullah'a ben
Gözlerim kan ağlasan hiç surmasun leylü nahar
Ta varınca Kabe-i Bünyad Habibullah'a ben

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Uşşak Hacı Hafız Zeki Altun 2