1 Safer 1441

30 Eylül 2019 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Rast
Kanun Taksimi, Kanuni Talha Efendi
Rast - - -
2.
Rast - Sofyan
Aşkın İle Aşıklar Yansın Yâ Resûlallah
Rast Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
3.
Rast - Sofyan
Şah Hüseyn'in Firkatiyle Ağlayan Gelsün Berü
Rast Sofyan Şabani K.s. Şeyh Ömer Fuâd Efendi
4.
Rast - Düyek
Li Hamseti Utfi Bi Harrel Veba
Rast Düyek Hacı Hafız Zeki Altun ?
5.
Uşşak
Kanun Taksimi, ?
Uşşak - - -
6.
Uşşak - Düyek
Âbidan-ı Mustafa'yız Biz Hüseyni'lerdeniz
Uşşak Düyek Hüseyin Sebilci Hilmi Dede (bektaşi)
7.
Uşşak - Sofyan
Elestübi Rabbiküm Hitab Olunduk
Uşşak Sofyan Hafız Nezih Tolan Hafız Nezih Tolan
8.
Hicâz
Kanun Taksimi, ?
Hicâz - - -
9.
Hicâz - Düyek
Daver-i Aşri Muharrem'dir Hüseyn-i Kerbelâ
Hicâz Düyek Rıf'at Bey Kâzım Paşa
10.
Hicâz - Sofyan
Geçeriz Dünyada Can-ü Cânandan
Hicâz Sofyan Neyzen Hakan Alvan Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
11.
Hüzzam
Kanun Taksimi, ?
Hüzzam - - -
12.
Hüzzam - Düyek
Kurretü'l Ayni Habib-i Kibriyâ'sın Yâ Hüseyn
Hüzzam Düyek Hacı Arif Bey Kâhyazâde Arif Efendi
13.
Hüzzam - Düyek
Gözüm Ki Kane Boyandı
Hüzzam Düyek ? Saffet
14.
Sûzinâk - Sofyan
Ali Almış Sancağını Eline
Sûzinâk Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Güncellemeler - Talepler