21 Şa'bân 1428

3 Eylül 2007 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
İsfahan
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
İsfahan - - -
2.
İsfahan - Düyek
Hak Yaratdı Alemi Aşkına Muhammed'in
İsfahan Düyek Hüseyin Sebilci Yunus Emre Hazretleri (k.s)
3.
İsfahan - Ağırdüyek
Evvel Tevhidi Zikret
İsfahan Ağırdüyek Hammamizâde İsmail Dede Efendi Şeyh Muslihuddin Mustafa İbnülvefâ
4.
Rast
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Rast - - -
5.
Rast - Sofyan
Allah Diyelim Daim Allah Görelim N'eyler
Rast Sofyan Fehmi Tokay Yunus Emre Hazretleri (k.s)
6.
Rast - Sofyan
Ey Aşık-ı Dildâde
Rast Sofyan Sadık Efendi Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
7.
Şedaraban - Devr-i Hindî
Zât-ı Hak'ta Mahremi İrfan Olan Anlar Bizi
Şedaraban Devr-i Hindî Enes Ergür Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
8.
Uşşak - Sofyan
Vasıl Olmaz Kimse Hakk'a Cümleden Dûr Olmadan
Uşşak Sofyan Hüseyin Sebilci Şemseddin-i Sivâsi Hz.
9.
Sabâ - Sofyan
Arzum Senin Cemalinde
Sabâ Sofyan Hüseyin Sebilci Zeyneb Hanım
10.
Bestenigâr - Sofyan
Mecnuna Sordular Leyla Nice Oldu
Bestenigâr Sofyan Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Evic - Sofyan
Feyiz Dolu Demlerin
Evic Sofyan Şeyh Kanunî Şerif Dedeoğlu Bedia Kirazoğlu
12.
Evic - Sofyan
Mevlam Senin Aşıkların Devran İderler Hû İle
Evic Sofyan ? Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
13.
Acemaşîran - Düyek
Müjde Müminler Size İhsanı Rahman'dır Gelen
Acemaşîran Düyek Dursun Çakmak Ahmed Remzi Dede
14.
Acemaşîran - Sofyan
Donandı Her Yer Kandiller İle
Acemaşîran Sofyan ? ?
15.
Hüzzam
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Hüzzam - - -
16.
Hüzzam - Sofyan
Ey Allah'ım Beni Senden Ayırma
Hüzzam Sofyan Hulûsi Gökmen Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
17.
Hüzzam - Sofyan
Düşeli Bu Aşkın Canım Eline
Hüzzam Sofyan Yusuf Çelebi Hz. Pir Eşrefzade Rumi (k.s)
18.
Hüzzam
Ney Taksimi, ?
Hüzzam - - -

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı