Ahmed Remzi Dede
Ahmed Remzi Akyürek

d. 1872 — v. 6 Kasım 1944

Son Devir Mutasavvıf Şairlerinden, Üsküdar Mevlevîhânesi’nin Son Şeyhi.

Konum bilgisi:

Güncellemeler - Talepler