Uşşak İlâhi, Sofyan

Bayram Edelim Yâr İle Tenhâ

Bestekârı: Enes Ergür

Nutuk sahibi: Mustafa Batuhan (Medhi)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Bayram edelim yar ile tenha
Mevla ile uzlette o bayram

Bayram günüdür seyre çıkar halk,
Halk içre o vahdet yeri bayram

Bayram o değil nalin-u ilbas
Hakk nurunu giymekte o bayram

Bayram olacak kim gide cürmün
Hâşâ değil o sayfiye bayram

Fıtratla buluştun ise oldur
Özden özüne ermek o bayram

Yoksul başını okşa heman gel
İnfak ile i’sarda o bayram

Eyyam-ı meveddet günüdür gel
Hayy Hu ile devran yeri bayram

Medhî seni tes’id ediyor bak
Ger erdin ise Hakk’a bu bayram

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı