Uşşak İlâhi

Şehin Şah-ı Cihanbân-ı Risâlet

Bestekârı: Zekai Dede Efendi

Güftekârı: ?

Bu sayfada Şehin Şah-ı Cihanbân-ı Risâlet güftesinin, Uşşak makamındaki bestesinin detayı bulunmaktadır. Dilerseniz bu bestenin farklı zamanlarda yapılmış kayıtları dinleyebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Şehinşâh-ı cihânbân-ı risâlet şâh-ı zî-ünvân
Muhammed'dir Muhammed'dir Muhammed'dir Muhammed'dir
Bu nazmı söyledim ben rü'yâda âlemlere sultân
Muhammed'dir Muhammed'dir Muhammed'dir Muhammed'dir

Çehâr-yâr-ı Ebû Bekr ü Ömer Osmân Ali her gâh
Hudâ'nın dört kitâbı vasfını îrâd eder billah
Halîlullah Habîbullah Nebiyyullah Resûlullah
Muhammed'dir Muhammed'dir Muhammed'dir Muhammed'dir

MuzafferOzak.com - https://soundcloud.com/www-muzafferozak-com/sehinsah-i-cihanban-i-risalet-ussak-ilahi