19 Safer 1432

24 Ocak 2011 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Segâh
Ud Taksimi, ?
Segâh - - -
2.
Segâh - Nim Sofyan
Sultanım Sen Var İken
Segâh Nim Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
3.
Segâh - Düyek
Ey Aşık-ı Dildâde
Segâh Düyek ? Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
4.
Hüzzam - Düyek Hızlı
Muhammed'dir Cemal-i Hakk'a Mirat
Hüzzam Düyek Hızlı Neyzen Hakan Alvan Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
5.
Uşşak
Kanun Taksimi, ?
Uşşak - - -
6.
Uşşak - Sofyan
Sadr-ı Cemi' Mürselîn
Uşşak Sofyan Aslan Hepgür Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
7.
Hüseyni - Sofyan-Ağırca
Ey Vahid-ü Ferd-ü Samed Senden Meded
Hüseyni Sofyan-Ağırca Cinuçen Tanrıkorur Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
8.
Rast
Yaylı Tanbûr Taksimi, ?
Rast - - -
9.
Rast - Sofyan
Gerçek Aşıklara Sala Denildi
Rast Sofyan Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi Emir Sultan Hz.
10.
Rast - Sofyan
Hakk'a Aşık Olanlar Zikrullahtan Kaçar Mı
Rast Sofyan Ali Şirüganî Dede Hz. Üftâde
11.
Rast - Sofyan
Solmadan Bağın Geçmeden Çağın
Rast Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal İsmail Hakkı Bursavî
12.
Nikriz
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Nikriz - - -
13.
Nikriz - Sofyan
Hak Bir Gönül Verdi Bana
Nikriz Sofyan Ahmet Hatipoğlu Yunus Emre Hazretleri (k.s)
14.
Nikriz - Evfer
İstediğimi Buldum Eşkere Can İçinde
Nikriz Evfer Muammer Dede (Muammer Bender Baba) Yunus Emre Hazretleri (k.s)
15.
Uşşak
Keman Taksimi, ?
Uşşak - - -
16.
Uşşak - Düyek
Noldu Bu Gönlüm
Uşşak Düyek Neyzen Süleyman Ergüner Hacı Bayrâm-ı Velî
17.
Uşşak - Sofyan
Vasıl Olmaz Kimse Hakk'a Cümleden Dûr Olmadan
Uşşak Sofyan Hüseyin Sebilci Şemseddin-i Sivâsi Hz.
18.
Uşşak - Sofyan
Göster Cemalin Şemini
Uşşak Sofyan İbrahim Ağa Şemseddin-i Sivâsi Hz.
19.
Hüseyni - Sofyan
Bülbül Olsam Gülistanda Şakırım
Hüseyni Sofyan ? Pir Sultan Abdal
20.
Hüseyni - Sofyan
Şükür Bizi Bu Meydane
Hüseyni Sofyan ? Pir Sultan Abdal
21.
Uşşak
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Uşşak - - -
22.
Acemkürdî - Devr-i Hindî
İster İsen Bulasın Cananı Sen
Acemkürdî Devr-i Hindî Yalçın Tura Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
23.
Hüseyni - Sofyan
Derman Arardım Derdime
Hüseyni Sofyan ? Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
24.
Hicâz
Ud Taksimi, ?
Hicâz - - -
25.
Hicâz - Sofyan
Medine - Medine Menzil-i Vahy-i Hüdâ'dır
Hicâz Sofyan Hayâli Ahmed Kuddûsi
26.
Hicâz - Sofyan
Mest Ü Hayrânım, Zâr Ü Giryânım
Hicâz Sofyan ? Ahmed Kuddûsi
27.
Hüseyni
Ney Taksimi, ?
Hüseyni - - -
28.
Hüseyni - Sofyan
Cân Ü Dilden Fani Kıldın Akıbet
Hüseyni Sofyan ? İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
29.
Nevâ - Sofyan
Can Ellerinden Gelmişem
Nevâ Sofyan ? İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
30.
Uşşak - Curcuna
Seyreyle Güzel Kudreti Mevla Neler Eyler
Uşşak Curcuna ? Alvarlı Efe Hz.
31.
Hüseyni - Sofyan
Can Bula Cananını Bayram O Bayram Ola
Hüseyni Sofyan ? Alvarlı Efe Hz.

Güncellemeler - Talepler