19 Safer 1432

24 Ocak 2011 Meşki

24 Ocak 2011 Meşki. Bu meşkteki eserlerin detaylarını görüntülemek veya dinlemek için ilgili eseri listeden seçebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Makamı Usûlü Bestekârı Güftekârı
1.
Segâh
Ud Taksimi, ?
Segâh - ? ?
2.
Segâh - Nim Sofyan
Sultanım Sen Var İken
Bestekârı: ?
Güftekârı: Yunus (k.s.)
Segâh Nim Sofyan ? Yunus (k.s.)
3.
Segâh - Düyek
Ey Aşık-ı Dildâde
Bestekârı: ?
Güftekârı: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Segâh Düyek ? Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
4.
Hüzzam - Düyek Hızlı
Muhammed'dir Cemal-i Hakk'a Mirat
Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan
Güftekârı: Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
Hüzzam Düyek Hızlı Neyzen M. Hakan Alvan Hz. Pir Hasan Sezâi Gülşeni
5.
Uşşak
Kanun Taksimi, ?
Uşşak - ? ?
6.
Uşşak - Sofyan
Sadr-ı Cemi' Mürselîn
Bestekârı: Aslan Hepgür
Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Uşşak Sofyan Aslan Hepgür Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
7.
Hüseyni - Sofyan-Ağırca
Ey Vahid-ü Ferd-ü Samed Senden Meded
Bestekârı: Cinuçen Tanrıkorur
Güftekârı: Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
Hüseyni Sofyan-Ağırca Cinuçen Tanrıkorur Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
8.
Rast
Yaylı Tanbûr Taksimi, ?
Rast - ? ?
9.
Rast - Sofyan
Gerçek Aşıklara Sala Denildi
Bestekârı: Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi
Güftekârı: Emir Sultan Hz.
Rast Sofyan Şeyh Hayrullah Tâceddin Efendi Emir Sultan Hz.
10.
Rast - Sofyan
Hakk'a Aşık Olanlar Zikrullahtan Kaçar Mı
Bestekârı: Ali Şirüganî Dede
Güftekârı: Hz. Üftâde
Rast Sofyan Ali Şirüganî Dede Hz. Üftâde
11.
Rast - Sofyan
Solmadan Bağın Geçmeden Çağın
Bestekârı: Derviş Kanuni Cüneyd Kosal
Güftekârı: İsmail Hakkı Bursavî
Rast Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal İsmail Hakkı Bursavî
12.
Nikriz
Ney Taksimi, ?
Nikriz - ? ?
13.
Nikriz - Sofyan
Hak Bir Gönül Verdi Bana
Bestekârı: Ahmet Hatipoğlu
Güftekârı: Yunus (k.s.)
Nikriz Sofyan Ahmet Hatipoğlu Yunus (k.s.)
14.
Nikriz - Evfer
İstediğimi Buldum Eşkere Can İçinde
Bestekârı: Muammer Dede (muammer Bender Baba)
Güftekârı: Yunus Emre
Nikriz Evfer Muammer Dede (muammer Bender Baba) Yunus Emre
15.
Uşşak
Keman Taksimi, ?
Uşşak - ? ?
16.
Uşşak - Düyek
Noldu Bu Gönlüm
Bestekârı: Neyzen Süleyman Ergüner
Güftekârı: Hacı Bayrâm-ı Velî
Uşşak Düyek Neyzen Süleyman Ergüner Hacı Bayrâm-ı Velî
17.
Uşşak - Sofyan
Vasıl Olmaz Kimse Hakk'a Cümleden Dûr Olmadan
Bestekârı: Hüseyin Sebilci
Güftekârı: Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Uşşak Sofyan Hüseyin Sebilci Şemseddin-i Sivâsi Hz.
18.
Uşşak - Sofyan
Göster Cemalin Şemini
Bestekârı: İbrahim Ağa
Güftekârı: Şemseddin-i Sivâsi Hz.
Uşşak Sofyan İbrahim Ağa Şemseddin-i Sivâsi Hz.
19.
Hüseyni - Sofyan
Bülbül Olsam Gülistanda Şakırım
Bestekârı: ?
Güftekârı: Pir Sultan Abdal
Hüseyni Sofyan ? Pir Sultan Abdal
20.
Hüseyni - Sofyan
Şükür Bizi Bu Meydane
Bestekârı: ?
Güftekârı: Pir Sultan Abdal
Hüseyni Sofyan ? Pir Sultan Abdal
21.
Uşşak
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Uşşak - ? ?
22.
Acemkürdî - Devr-i Hindî
İster İsen Bulasın Cananı Sen
Bestekârı: Yalçın Tura
Güftekârı: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Acemkürdî Devr-i Hindî Yalçın Tura Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
23.
Hüseyni - Sofyan
Derman Arardım Derdime
Bestekârı: ?
Güftekârı: Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
Hüseyni Sofyan ? Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
24.
Hicâz
Ud Taksimi, ?
Hicâz - ? ?
25.
Hicâz - Sofyan
Medine - Medine Menzil-i Vahy-i Hüdâ'dır
Bestekârı: Hayâli
Güftekârı: Ahmed Kuddûsi
Hicâz Sofyan Hayâli Ahmed Kuddûsi
26.
Hicâz - Sofyan
Mest Ü Hayrânım, Zâr Ü Giryânım
Bestekârı: ?
Güftekârı: Ahmed Kuddûsi
Hicâz Sofyan ? Ahmed Kuddûsi
27.
Hüseyni
Ney Taksimi, ?
Hüseyni - ? ?
28.
Hüseyni - Sofyan
Cân Ü Dilden Fani Kıldın Akıbet
Bestekârı: ?
Güftekârı: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Hüseyni Sofyan ? İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
29.
Nevâ - Sofyan
Can Ellerinden Gelmişem
Bestekârı: ?
Güftekârı: İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
Nevâ Sofyan ? İbrahim Hakkı Erzurumi Hz.
30.
Uşşak - Curcuna
Seyreyle Güzel Kudreti Mevla Neler Eyler
Bestekârı: ?
Güftekârı: Alvarlı Efe Hz.
Uşşak Curcuna ? Alvarlı Efe Hz.
31.
Hüseyni - Sofyan
Can Bula Cananını Bayram O Bayram Ola
Bestekârı: ?
Güftekârı: Alvarlı Efe Hz.
Hüseyni Sofyan ? Alvarlı Efe Hz.