Nikriz İlâhi

İstediğimi Buldum Eşkere Can İçinde

Güftekârı: Yunus Emre

Bestekârı: Muammer Dede (Muammer Bender Baba)

PAYLAŞ:Bu bestenin farklı zamanda icrâ edilmiş 2 kaydı daha bulunmaktadır. Bunları bestenin kendi sayfasında inceleyebilirsiniz.

İstediğimi buldum eşkere can içinde
Taşra isteyen kendi kendisi ten içinde

Bir isen birliğe gel ikiyi bırak
Bütün mani bulasım sıdk u iman içinde

Girdim gönül şehrine daldım anın ka'rına
Aşk ile seyrederken iz buldum can içinde

Yûnus senin sözlerin manidir bilenlere
Söyleyeler sözünü devr ü zaman içinde