Nikriz İlâhi

İstediğimi Buldum Eşkere Can İçinde

Bestekârı: Muammer Dede (Muammer Bender Baba)

Güftekârı: Yunus Emre

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

İstediğimi buldum eşkere can içinde
Taşra isteyen kendi kendisi ten içinde

Bir isen birliğe gel ikiyi bırak
Bütün mani bulasım sıdk u iman içinde

Girdim gönül şehrine daldım anın ka'rına
Aşk ile seyrederken iz buldum can içinde

Yûnus senin sözlerin manidir bilenlere
Söyleyeler sözünü devr ü zaman içinde