İstediğimi Buldum Eşkere Can İçinde

Güftekârı: Yunus Emre

Bu sayfada Yunus Emre tarafından kaleme alınan İstediğimi Buldum Eşkere Can İçinde nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

İstediğimi buldum eşkere can içinde
Taşra isteyen kendi kendisi ten içinde

Bir isen birliğe gel ikiyi bırak
Bütün mani bulasım sıdk u iman içinde

Girdim gönül şehrine daldım anın ka'rına
Aşk ile seyrederken iz buldum can içinde

Yûnus senin sözlerin manidir bilenlere
Söyleyeler sözünü devr ü zaman içinde

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Nikriz Muammer Dede (Muammer Bender Baba) 3