İstediğimi Buldum Eşkere Can İçinde

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

İstediğimi buldum eşkere can içinde
Taşra isteyen kendi kendisi ten içinde

Bir isen birliğe gel ikiyi bırak
Bütün mani bulasım sıdk u iman içinde

Girdim gönül şehrine daldım anın ka'rına
Aşk ile seyrederken iz buldum can içinde

Yûnus senin sözlerin manidir bilenlere
Söyleyeler sözünü devr ü zaman içinde

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı