20 Rebî'ul-evvel 1430

16 Mart 2009 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Mahûr
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Mahûr - - -
2.
Nikriz - Sofyan
Çün Doğup Tutdu Cihan Yüzünü Hüsnün Güneşi
Nikriz Sofyan İsmail Hakkı Bey Ömer Ruşeni Hz.
3.
Nikriz - Sofyan
Hak Bir Gönül Verdi Bana
Nikriz Sofyan Ahmet Hatipoğlu Yunus Emre Hazretleri (k.s)
4.
Nikriz - Sofyan
Aşıklar Sadıklar İşitmiş Olun
Nikriz Sofyan ? Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
5.
Nikriz - Düyek
Sensin Hakk'ın Habibi
Nikriz Düyek Metin Alkanlı Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
6.
Nikriz - Düyek
Kutb-ül Alem Gavs-ı Sübhan Hazreti Cerrahi'dir
Nikriz Düyek H. H. Kemâl Tezergil Özmutlu Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.
7.
Zâvil - Sofyan
Subhu Şam Ey Gönül Çekelim Gülbank
Zâvil Sofyan Trakya Bektaşileri El-hâc Muhammed Perişan Baba
8.
Nikriz - Düyek
Mestane-i Aşkam Ben Ayamadım
Nikriz Düyek Zekai Dede Efendi ?
9.
Nikriz - Düyek
Yâ Resulâllah Cemalin Yâ Habiballah Cemalin Keşefeddü
Nikriz Düyek ? Şeyh Sadi Efendi
10.
Nikriz - Evfer
İstediğimi Buldum Eşkere Can İçinde
Nikriz Evfer Muammer Dede (Muammer Bender Baba) Yunus Emre Hazretleri (k.s)
11.
Nikriz - Evfer
Ey Aşıkan Hâl İle Gevher Bulmuşam
Nikriz Evfer Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Aşık Paşa
12.
Mahûr - Sofyan
Ayırma Beni Senden Yaradan
Mahûr Sofyan Hacı Ramazan Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
13.
Zâvil - Düyek
Durman Yanalım Ateş-i Aşka
Zâvil Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Ahmed Hayâli-i Gülşeni
14.
Mahûr - Düyek
Gel Gülşeni Tevhide
Mahûr Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) Şeyh Osman Şems Efendi Kâdiri
15.
Şehnaz Buselik - Sofyan
Yar Yüreğim Yar Gör Ki Neler Var
Şehnaz Buselik Sofyan Hacı Nâzif Bey Yunus Emre Hazretleri (k.s)
16.
Mahûr - Sofyan
Allahümme Salli Ale'l Mustafa
Mahûr Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi ?
17.
Mahûr
Ney Taksimi, Neyzen Hakan Alvan
Mahûr - - -

Güncellemeler - Talepler