Hüseyni İlâhi

Mahzen-i Esrar-ı Şah-ı Mürtezasın Ya Hüseyn

Bestekârı: Hacı Arif Bey

Güftekârı: Kâhyazâde Arif Efendi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Mahzen-i esrâr-ı Şâh-ı Mürtezâ'sın yâ Huseyn
Matla'-ı şems-i hakîkat pür-ziyâsın yâ Huseyn
Çünki dünyâ sicn-i mü'mindir dedi Fahr-i Cihân
Ârifin çeşmine ibret gösterirsin yâ Huseyn

Nağme-i Aşk - https://www.youtube.com/watch?v=f-BLqIMTJKs