Mahzen-i Esrar-ı Şah-ı Mürtezasın Ya Hüseyn

Güftekârı: Kâhyazâde Arif Efendi

Bu sayfada Kâhyazâde Arif Efendi tarafından kaleme alınan Mahzen-i Esrar-ı Şah-ı Mürtezasın Ya Hüseyn nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Mahzen-i esrâr-ı Şâh-ı Mürtezâ'sın yâ Huseyn
Matla'-ı şems-i hakîkat pür-ziyâsın yâ Huseyn
Çünki dünyâ sicn-i mü'mindir dedi Fahr-i Cihân
Ârifin çeşmine ibret gösterirsin yâ Huseyn

Nağme-i Aşk - https://www.youtube.com/watch?v=f-BLqIMTJKs

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni Hacı Arif Bey 1