3 Şa'bân 1440

8 Nisan 2019 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Bûselik
Ud Taksimi, Udi Metin Özden
Bûselik - - -
2.
Bûselik - Evsat
Nice Bir Besleyesin Bu Kaddile Kâmeti
Bûselik Evsat Ali Şirüganî Dede Yunus Emre Hazretleri (k.s)
3.
Hisar - Devr-i Revân
Zikrimiz Esrâr-ı Hakdır, Cânımız Hayrân-ı Hû
Hisar Devr-i Revân Neyzen Hakan Alvan Elmalılı Ümmî Sinan Hz.
4.
Bûselik - Sofyan
Ta Devr-i Adem'den Yüz Sürüp Geldim
Bûselik Sofyan Aslan Hepgür İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
5.
Bûselik - Sofyan
Taşdı Rahmet Deryâsı
Bûselik Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
6.
Bûselik - Sofyan
Hayran Olur Cemaline Güzel Adın Zikreyleyen
Bûselik Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
7.
Acembûselik - Sofyan
Ben Yürürem Yâne Yâne
Acembûselik Sofyan Balat Şeyhi Kemal Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
8.
Beyâtî
Kanun Taksimi, Kanuni Turgut Özüfler
Beyâtî - - -
9.
Beyâtî - Düyek
Ehl-i Zikrin Zikrine Bürhan Olur Vakti Seher
Beyâtî Düyek Selahaddin Demirtaş (salahi Dede) İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
10.
Acem - Düyek
Bi Hamdillah Geldi Mah-ı Şâban
Acem Düyek Neyzen Hakan Alvan İsmail Hakkı Bursavî
11.
Beyâtî - Düyek
Yine Şâban Mahı İrdi
Beyâtî Düyek ? ?
12.
Acem - Sofyan
Yine Aşkın Sırrı Düşdü Serime
Acem Sofyan Hafız Mehmet Zekai Dede Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
13.
Hüseyni - Sofyan
Tehi Sanma Bu Meydânı Kâbe-i Âşıkandır Bu
Hüseyni Sofyan Enes Ergür İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
14.
Hüseyni - Sofyan
Tevhid Etsin Dilimiz
Hüseyni Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.
15.
Hüseyni
Ney Taksimi, Neyzen Orçun Güneşer
Hüseyni - - -

Güncellemeler - Talepler