Hüseyni İlâhi

Cân Ü Dilden Hak'dan İste

Bestekârı: ?

Güftekârı: Şeyh Safer-ül Muhibbi El-cerrahi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Cân ü dilden Hak'dan iste
Hasan Hüseyin aşkına
Ne dileğin varsa söyle
Hasan Hüseyin aşkına

Resûlüne salât sürsen
Ravzasına yüzler sürsen
Vârını da fedâ kılsen
Hasan Hüseyin aşkına

Merhametli olan kişi
Âsan olur her bir işi
Miskinlere verin aşı
Hasan Hüseyin aşkına

Âsilere öğüt dağıt
Gönül yapıp gamın dağıt
Çocuklara şeker dağıt
Hasan Hüseyin aşkına

Ehl-i Beyti bilebilsek
Yollarında gidebilsek
Cânımızı verebilsek
Hasan Hüseyin aşkına

Murâdına ereceksin
Hakk'ı Hak'la bileceksin
Muhibbi'yi seveceksin
Hasan Hüseyin aşkına