Hüseyni İlâhi, Nimevsat

İdelim Cevlan Kılalım Seyran

Bestekârı: Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi

Nutuk sahibi: Yunus Emre Hazretleri (k.s)

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

İdelim cevlan
Kılalım seyran
Mest olup hayran
Şeyh eşiğinde

Aldım himmeti
Geçdim zulmeti
Buldum devleti
Şeyh eşiğinde

İstedim yârı
Bırakdım ârı
Kesdim zünnârı
Şeyh eşiğinde

Nice bir ülfet
Edelim uzlet
Çekelim halvet
Şeyh eşiğinde

Aşıkım Vallah
Olmuşum Billah
Maksudum Allah
Şeyh eşiğinde

Yunus'em elhak
Dîdare müştak
Aşıkan uşşak
Şeyh eşiğinde

Güncellemeler - Talepler

Türk Tasavvuf Mûsikîsini ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı