İdelim Cevlan Kılalım Seyran

Güftekârı: Yunus (k.s.)

Bu sayfada Yunus (k.s.) tarafından kaleme alınan İdelim Cevlan Kılalım Seyran nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

İdelim cevlan
Kılalım seyran
Mest olup hayran
Şeyh eşiğinde

Aldım himmeti
Geçdim zulmeti
Buldum devleti
Şeyh eşiğinde

İstedim yârı
Bırakdım ârı
Kesdim zünnârı
Şeyh eşiğinde

Nice bir ülfet
Edelim uzlet
Çekelim halvet
Şeyh eşiğinde

Aşıkım Vallah
Olmuşum Billah
Maksudum Allah
Şeyh eşiğinde

Yunus'em elhak
Dîdare müştak
Aşıkan uşşak
Şeyh eşiğinde

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi 1
Hüseyni Çalakzade Şeyh Mustafa Efendi 1