Hüseyni İlâhi

İstiğfar - Bunca Günâha Bunca Vebâle Tövbe

Bestekârı: Neyzen M. Hakan Alvan

Güftekârı: İsmail Hakkı Bursavî

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Bunca Günâha bunca vebâle ömrüm
Tövbetül Allah estağfirullah
Gel can ü dilden di sûi hale ömrüm
Tövbetül Allah estağfirullah

Hakkı'yı ya Rab etme senden dur ömrüm
Zenbi vücudu eylegil mağfur
Her ne etdimse bunca şerü şur