İstiğfar - Bunca Günâha Bunca Vebâle Tövbe

Güftekârı: İsmail Hakkı Bursavî

Bu sayfada İsmail Hakkı Bursavî tarafından kaleme alınan İstiğfar - Bunca Günâha Bunca Vebâle Tövbe nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Bunca Günâha bunca vebâle ömrüm
Tövbetül Allah estağfirullah
Gel can ü dilden di sûi hale ömrüm
Tövbetül Allah estağfirullah

Hakkı'yı ya Rab etme senden dur ömrüm
Zenbi vücudu eylegil mağfur
Her ne etdimse bunca şerü şur

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni Neyzen M. Hakan Alvan 4