9 Cemâzil-evvel 1435

10 Mart 2014 Meşki

Nota Makamı Usûlü Bestekârı Nutuk sahibi
1.
Hüseyni - Sofyan
Hayıf Benim Bunca Geçen Ömrüme
Hüseyni Sofyan ? Yunus Emre Hazretleri (k.s)
2.
Hüseyni - Nimevsat
Hakdan Özge Nesne Yokdur Gayrıdan Ümmidi Kes
Hüseyni Nimevsat Hafız Post Hz. Pir Aziz Mahmud Hüdâi
3.
Hüseyni - Devr-i Revân
Varsam Bir Âmile Sorsam Hâlimi
Hüseyni Devr-i Revân Balat Şeyhi Kemal Efendi Yunus Emre Hazretleri (k.s)
4.
Hüseyni - Sofyan
Estağfirullah El Azim - Kıldım Hatalar Çok
Hüseyni Sofyan Neyzen Hakan Alvan Antepli Mehmed Aydi Baba
5.
Hüseyni - Sofyan
İstiğfar - Bunca Günâha Bunca Vebâle Tövbe
Hüseyni Sofyan Neyzen Hakan Alvan İsmail Hakkı Bursavî
6.
Hüseyni - Sofyan
Ey Allah'ım Senden Gayri Yok İlah
Hüseyni Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi
7.
Hüseyni - Müsemmen
İksîri Âzamdır Nutki Ehlullah
Hüseyni Müsemmen Erzurumlu Aşık Emrah
8.
Hüseyni - Ağırdüyek
Vücûdum Şehrini Seyran Eyledim
Hüseyni Ağırdüyek ? ?
9.
Hüseyni - Sofyan
Bak Vechi Yâre Gelmiş Kemâle
Hüseyni Sofyan Derviş Kanuni Cüneyd Kosal Ali Ulvi Baba
10.
Hüseyni - Sofyan
Tedbîrini Terk Eyle Takdîr Hüdâ'nındır
Hüseyni Sofyan ? Şeyh Galip (mehmed Esad Dede Efendi K.s.)
11.
Hüseyni - Sofyan
Çün Sana Gönlüm Mübtela Düştü
Hüseyni Sofyan Hafız Post Niyaz-ı Mısrî Hz. (k.s)
12.
Hüseyni - Sofyan
Tevhid Etsin Dilimiz
Hüseyni Sofyan Sıddık Safer-ül Muhibbi El-cerrahi İbrahim Fahreddin Şevki El-cerrahi Hz.

Güncellemeler - Talepler