Hüseyni İlâhi

Affet İsyanım Benim

Bestekârı: Ahmet Özhan

Güftekârı: Aşki Süleyman Muzaffer Efendi Hz.

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Affet isyânım benim
Hâlim yamân Allahım
Ref' et nisyânım benim
Meded amân Allahım

Defterim doldu siyâh
Amelim tekmil günâh
Sensin kuluna penâh
Meded amân Allahım

Affına güvenirim
Kapında dilenirim
Kovsan yine gelirim
Meded amân Allahım

Ben bir yüzü karayım
Sana nasıl varayım
Ya kime yalvarayım
Meded amân Allahım

Ömrümü ettim heder
Mücrimim hâlim beter
Bana kulum de yeter
Meded amân Allahım

Ümmet et Habîb'ine
Gönüller tabîbine
Rahmeyle garîbine
Meded amân Allahım

"Lâ taknatû" buyurdun
Rahmetinle doyurdun
Kullarına duyurdun
Meded amân Allahım

Aşkî'yi âzâd eyle
Cemâlinle şâd eyle
Kulum diye yâd eyle
Meded amân Allahım

MuzafferOzak.com - http://www.muzafferozak.com/Nutuklar/affet-isyanim-benim.html