Hüseyni İlâhi

Aşık-ı Yezdan Der Allah

Bestekârı: ?

Güftekârı: Ahmed Kuddûsi

PAYLAŞ:

Bu bestenin güfte sayfasında nutkun farklı bestelerini de inceleyebilirsiniz.

Aşık-ı Yezdan der Allah Allah
Talib-i irfan der Allah Allah
İns-ü cin daim kullukta kaim
Vahşi be haim der Allah Allah

Neml-ü tu yur hem zikreder her dem
Natık-u ebkem der Allah Allah
Yerler felekler cümle melekler
Suda semekler der Allah Allah

Zi ruh cemadat eyler ibadat
Cümle mahlukat der Allah Allah