Aşık-ı Yezdan Der Allah

Güftekârı: Ahmed Kuddûsi

Bu sayfada Ahmed Kuddûsi tarafından kaleme alınan Aşık-ı Yezdan Der Allah nutku şerifin detaylarını bulabilirsiniz. Nutk-u Şerifin bestelerine gidebilirsiniz.

PAYLAŞ:

Aşık-ı Yezdan der Allah Allah
Talib-i irfan der Allah Allah
İns-ü cin daim kullukta kaim
Vahşi be haim der Allah Allah

Neml-ü tu yur hem zikreder her dem
Natık-u ebkem der Allah Allah
Yerler felekler cümle melekler
Suda semekler der Allah Allah

Zi ruh cemadat eyler ibadat
Cümle mahlukat der Allah Allah

 

İlgili besteye ait ses kayıtlarını dinlemek için beste sayfasını inceleyebilirsiniz.

Makamı Bestekârı Kayıt Sayısı
Hüseyni ? 1